Ochrona danych osobowych

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.imperial-hotel.pl zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.

4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.

5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line w Hotelu Imperial**** w Krakowie.  Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.

6. Administratorem danych osobowych jest: – ZKK INVEST GROUP SP.Z.O.O zarejestrowana pod adresem Ul. Królowej Jadwigi 103, 30-209 Kraków, Numer NIP: 6772391216, REGON: 362124701, KRS: 0000569226 prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: HOTEL IMPERIAL**** UL. WIŚLNA2/RYNEK 26, 31-007 Kraków woj. Małopolskie

Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.